Værksteder

Værksteder / læringsmiljøer

I Gribskov Naturbørnehus arbejder vi som oftest værkstedsorienteret i formiddagstimerne. Børnene er opdelt i små grupper 8-12 børn, baseret på deres udviklingsniveau og gruppedynamik.

Vores værksteder er:

·        Ønskeøen, der støtter op om det kreative. Her udfordres børnenes fantasi, fin motorik og kreative evner.

·        Legeværkstedet, her støtter den voksne op om børnenes leg. Rummet har små særskilte miljøer. Her får børnene lov til at dyrke relationerne og legen. Den voksne støtter op om legende og hjælper til i konflikter eller bare hjælper legen i gang.

·        Bålhuset, her sker læring i eks.at tænde et bål, få læst en god historie, lavet små kreative sysler, nærheden bliver dyrket.

·        Dyreværkstedet; Hverdagens tromme-rum opleves her, børnene føler sig nyttige og lære en masse om dyrenes færden, de lære det at pleje og være sammen med dyr.

·        Legepladsen, her dyrkes den frie leg ofte. Udover daglig pleje af legepladsen, så som urtehaven, indsamling af skrald og generel oprydning. Her er der små steder som hverdag indeholder store mængder af læring. Dette kunne eks. Være på rutsjebanen hvor man skal give hinanden plads, at stå i kø. I sandkassen hvor der skal tages hensyn til alle de små lege der forgår rundt omkring barnet. Relationer, turtagning og empati bliver også dyrket rigtig meget på legepladsen.

·        Turene: hver gruppe har som oftest en uge af gangen. Dette fordi man får kontinuitet i forhold til at være afsted. Man kan lave aktiviteter der foregår over flere dage. Man kan tage forskellige steder hen og opleve det samme, men i end anden kontekst. Man kan falde tilbage i de samme lege et givent sted. På ture sker der oftest også nye børnekonstellationer. På ture kan der opstå magi i en børnegruppe.

        Hvorfor tager vi så meget på tur?

Det er for at dyrke det lille fællesskab. Nærhed og nye oplevelser. Lære om naturen rundt omkring os. At tingende ser forskelligt ud fra uge til uge, selvom vi er det sammen sted. Følge årstidernes skiften. Motorisk udfoldelse sker også  her ved andre underlag og andre fysiske udfordringer. Det skaber ligeledes ro hjemme i børnehaven, da der er færre børn.