Forældrebestyrelsen

Matilde Rink Jørgensen (Formand)

Christina Schmidt (Næstformand)

Elisabeth Hassing

Daniel Jensen

Rosa Somer-Larsen

Emil Bredvig (Suppleant)

Timme Henning (Medarbejderrepræsentant)

Louise Haibrock (Medarbejderrepræsentant)