Om Gribskov Naturbørnehave

Institutionens formål er, i samarbejde med forældre og børn, at skabe et trygt og udviklende miljø, der støtter barnets udvikling. Gennem leg og aktiviteter skal der gives børnene mulighed for at fremme deres fantasi samt deres forståelse for mennesket, dyrene, naturen og samfundet.

Vi ønsker at give børnene et trygt børneliv, hvor fællesskab og kammeratskab, i og på tværs af aldersgrupper, skal danne rammen for børnenes udvikling socialt, personligt, sprogligt og vidensmæssigt.

På stedet har vi fokus på tydelige læringsmiljøer, mulighed for struktur, selvhjulpenhed og små grupper. Vi forventer at vores børn aktivt tager del i vores værkstedsaktiviteter, hvor det er vigtigt, at der er rum til kreativitet.