Om Gribskov Naturbørnehave

Institutionens formål er, i samarbejde med forældre og børn, at skabe et trygt og udviklende miljø, der støtter barnets udvikling. Gennem leg og aktiviteter skal der gives børnene mulighed for at fremme deres fantasi samt deres forståelse for mennesket, dyrene, naturen og samfundet.

Vi ønsker at give børnene et trygt børneliv, hvor fællesskab og kammeratskab, i og på tværs af aldersgrupper, skal danne rammen for børnenes udvikling socialt, personligt, sprogligt og vidensmæssigt.

Vi har en økologisk madordning for alle børn. Maden produceres i samarbejde med børnene i vores eget køkken, som er hjertet i institutionen. Udover indkøbte fødevarer tilstræbes det at anvende de grøntsager, som børnene selv har dyrket, samt at fortære æg og kød fra institutionens dyrehold af høns, geder og grise.

”Den stærke ånd”

Gribskov Naturbørnehave skal være en institution forældre vælger til, fordi de tager aktivt stilling til deres børns og egne behov for at få en bedre forståelse for hele sammenhængen mellem mennesker, dyrene og naturen og samfundet. Den var som kommunal institution unik i sin form, men skal fortsat styrke sin position som en Naturbørnehave der tager sin opgave alvorligt om at tilbyde et anderledes pasningstilbud end de standardtilbud man kan få andre steder.

Vi har hele tiden haft en stærk opbakning fra forældrenes side til arbejdet omkring privatiseringen, hvilket var helt nødvendig og har givet institutionen en enorm styrke til fortsat at udvikle sig i samarbejde med den daglige ledelse. Institutionen skal fortsat bære præg af tydelige pædagogiske og ledelsesmæssige værdier, som skal afspejle grundlaget for institutionen, hvilket dermed skal give sig udtryk i et fantastisk godt børne- og læringsmiljø samtidig med at det er en god, tryg og udviklende arbejdsplads.

Gribskov Naturbørnehave skal fortsat være en institution der søges af mange – dog er det et helt specifikt ønske at institutionen ikke skal vokse i antallet af indskrevne børn, men bevare sin størrelse i den nuværende form for dermed at sikre samhørigheden og følelsen af nærhed og nærvær i kontakten mellem børn, forældre og pædagoger.

Gribskov Naturbørnehave har nu eksisteret som privat institution i 2 år, men har en fortid som kommunal daginstitution på selvsamme sted i de forudgående 25 år, og er derfor en helt naturlig del af lokalområdet samtidig med, at institutionen med sit helt særlige pædagogiske udtryk som Gribskov Kommunes eneste naturbørnehave har formået at tiltrække og stadig tiltrækker folk fra mange andre dele af kommunen og andre steder i Nordsjælland.

I bestyrelsesarbejdet går der en lige linje fra privatiseringen og til ønsket om at udvikle vores visioner om en fremtidssikret institution på den nuværende lokalitet, men som også er åben overfor at lave forpligtende partnerskaber med lokale virksomheder og private, der har et socialt sigte til gavn for familier og mennesker i al almindelighed.

I Gribskov Naturbørnehave, har vi valgt at arbejde i åben struktur med en værkstedsorienteret ramme, som fundament for det pædagogiske arbejde. Dvs. at børnene ikke er opdelt på stuer, men igennem dagen tilbydes forskellige aktiviteter i værkstederne, hvori de forskellige temaer i lærerplanen indgår. Køkken/alrummet er institutionens hjerte, hvor der er aktivitet igennem hele dagen. Det er også her børnene samles om morgenen spiser fælles morgenmad på tværs af aldersgrupper.

På stedet har vi fokus på tydelige læringsmiljøer, mulighed for struktur, selvhjulpenhed og små grupper. Vi forventer at vores børn aktivt tager del i vores værkstedsaktiviteter, hvor det er vigtigt, at der er rum til kreativitet.