Pædagogisk Paraply

Pædagogisk Paraply for Gribskov Naturbørnehus.
”Nærværende voksne” og tilbage til ”De gamle dyder”.

Da vi startede arbejdet med vores pædagogiske paraply var der to ting vi blev ved med at kredse om. Nærværende voksne og ”Gamle dyder”. Nærværende voksne kan alle nok blive enige om er vigtigt, men hvad vil det sige, og hvad skal der til for at vi er nærværende? Hvorfor er det vigtigt med nærvær i vores institution.
De gamle dyder hvad betyder de for os, for at kunne bruge udtrykket måtte vi definere hvad det betyder i Gribskov Naturbørnehus.
Gamle ”familie” dyder:
For os handler ”Gamle dyder” om dannelse, opdragelse og kultur. Hvordan er vi med til at danne og opdrage vores børn i vuggestuen og børnehaven og hvordan skaber vi en kultur der både har rødder tilbage i tiden og er nysgerrige og rettet mod den udvikling der er konstant er i samfundet. Og vigtigst af alt, hvordan får vi forældrene i vores vuggestue og børnehave til at støtte op om denne fælles paraply velvidende at vi modtager børn fra mange, mange forskellige familieformer og kulturer.
Måltidet er et fint læringsmiljø når det drejer sig om dannelse og kultur derfor vil vi bruge dette som eksempel.
Vi sidder hver dag i vores faste spisegruppe, både i vuggestuen og i børnehaven. De små vuggestuebørn spiser naturligvis ikke altid på samme tid, da de ofte har deres egen spise og soverytme. Bordet er dækket med tallerkner, kopper og bestik. På fade og i skåle er maden anrettet så børnene selv kan tage op på tallerknerne. Vi har små kander så børnene selv kan hælde mælk eller vand op i deres kopper. Børnene er sultne og har svært ved at vente på at få deres behov opfyldt, men den voksne guider og hjælper der hvor det er nødvendigt men støtter også børnene i at hjælpe hinanden. Vi beder børnene om at række hinanden fadene med mad eller mælkekanden og de er vilde med at være behjælpsomme. På den måde klæder vi dem på til senere i livet at hjælpe og være opmærksomme på andres behov. Under måltider taler vi om hvad vi spiser, hvem vi mangler i spisefællesskabet, hvad vi har lavet om formiddagen, hvad der er sket i weekenden eller hvad vi skal lave senere. Som voksne er vi opmærksomme på at hjælpe børnene med at lytte til hinanden og vente på at det bliver deres tur til at fortælle, vi sørger også for at alle får ordet. Børn og voksne venter på at alle ved bordet bliver færdige med at spise og når måltidet når vejens ende går børnene selv over med deres eget service og hjælper med at rydde resten af bordet.
Ud over dannelse og en, i vores øjne, sund spisekultur øver vi også børnene i at justerer sig, i turtagning, de sprogstimuleres og bliver selvhjulpne. Desuden ved børnene at der er brug for dem og giver dem en oplevelse af at de er brugbare. De deltager i et aktivt samspil omkring måltidet.

Hvad har vi af værdier:
– Barnet skal være selvhjulpen. (forældre der støtter og bakker op om dette, eks.at barnet selv hjælper til med at hænge dets ting på plads, lytter til barnet når det taler og dyrker langsommeligheden)
– Fællesskab
– Respekten for ”gamle/voksne” mennesker
– Respekten for hinanden og hinandens ting
– Vedholdenhed -> at blive i det man er i gang med, lave ting færdig, øve sig.

Nærvær:
– At være tilstede i nuet -> møde/aflæse barnet der hvor det er
– God til at lytte -> have dem op under neglene/ være empatisk
– Være sammen om noget som giver gode oplevelser/fordybelse

Aktivt samspil:
– Være med i en leg – hjælpe med at få alle med ind i et fællesskab – støtte op når andre børn invitere ind i fællesskabet.
– Spejle sig i den voksne/ eller de andre børn, for at få et godt selvværd
– Glæde hos børn og voksne
– Opleve samhørighed – at få anerkendelse

Føle sig brugbar:
– Selvværd og selvtillid
– Jeg er vigtig, der er nogle som har brug for mig.
– Grundstenene til et godt voksenliv
– Udvikling -> udvikling til at lege – legen er vigtig, være sammen med børnene
– Familieliv skal med på banen. At være sammen med børnene, de skal være med til at få hverdagen til at fungere.

Føle sig værdsat
– Føle sig værdsat med de værdier man kommer med hjemmefra.
– Barnet er godt nok som det er!
– Hvad er det for et barn vi har med at gøre
– Selvværd

Del af et fællesskab
– Barnet skal opleve at det er en del af fællesskabet, både det store i Gribskov Naturbørnehave, spisegruppefællesskabet og de forskellige små fællesskaber der opstår i børnegruppen-både når man går i vuggestue og i børnehave.
Som voksne er vi opmærksomme på at alle børn oplever sig selv som en vigtig del af fællesskabet. Hvis et barn er i problemer og måske er ved at blive ekskluderet af fællesskabet hjælper vi barnet med at skrive sin historie om og støtter barnet, så barnet igen bliver en del af fællesskabet.