Sygdom

Sygdomspolitik i Gribskov Naturbørnehus

Børns sundhed, sygdom og almene tilstand er et fælles ansvar mellem hjemmet og institutionen. Dette fælles ansvar udøvers i gensidig respekt for hjemmets og Gribskov Naturbørnehus holdninger og vilkår. Udgangspunktet i Gribskov Naturbørnehus er, at det syge barns behov altid kommer i første række. Børn skal IKKE i institution, når de er syge, det vil sige, når deres almene tilstand er dårlig. Grundlaget for kontakt mellem personale og forældre er et ønske om en åben og ærlig dialog om, hvad der er bedst for det enkle barn. Forældrene kan have tillid til, at personalet reagerer kompetent, når barnets almentilstand ændres. HUSK at dagligdagen i en vuggestue/børnehave kan godt være stressende, hvis man ikke er helt rask. Samtidig med at alle børn i Gribskov Naturbørnehus – også de raske – har krav på personalets omsorg. Hvis et sygt barn kræver megen ekstra omsorg, bliver der mindre tid til de andre børn.

Ved børnesår og andre synlige udslæt henstiller vi til, at børnene holdes hjemme og at man konsulterer lægen inden barnet sendes i daginstitution for at mindske risikoen for smitte.

Syge børn:

Et sygt barn bør ikke være i vuggestue/børnehave. Forældre vil blive kontaktet, hvis barnet almene tilstand er dårlig. I vurderingen af om et barn er for sygt til at være i vuggestue eller børnehave, er der ofte flere faktorer, som spiller ind, som fx

  • Barnet er IKKE i stand til at deltage i de sædvanlige aktiviteter
  • Barnet har feber, og er påvirket heraf
  • Barnet kan smitte de andre børn/voksne
  • Barnet kræver en voksen for sig selv • Barnet opfører sig mere passivt end normalt
  • Barnet er pjevset, ulykkelige eller på anden måde ude af balance
  • Barnet kan ikke følge den daglige rytme som fx tur på legepladsen.

Et par gode tommelfingerregler: Hvis et barn sendes hjem med feber, forventer vi derfor ikke at se barnet den efterfølgende dag, og sendes et barn hjem med diarre eller opkast, må barnet først komme 48 timer efter sidste opkast.

Vi modtager ikke børn der har fået panodil og giver ikke pencillin e.lign.  Dog er astmamedicin og lign. undtaget.